Ειδικές Κατασκευές

Ειδικές Κατασκευές Karabelas Εxhaust

Στη KARABELAS EXHAUST αναλαμβάνουμε την υλοποίηση κάθε είδους ειδικής κατασκευής (στα μέτρα σας) για κάθε εφαρμογή συνδυάζοντας οποιοδήποτε υλικό απαιτεί η κατασκευή.

Επίσης αναλαμβάνουμε κάθε είδους επιδιόρθωση σε όλα τα μεταλικά μέρη του συστήματος εξατμίσεως του αυτοκινήτου σας. Με ειδικές τεχνικές και ειδικά προϊόντα μπορούμε να επισκευάσουμε το σύστημα εξάτμισης του οχήματος σας στην αρχική του κατάσταση.