Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις!


Τα προϊόντα είναι αποκλειστικές κατασκευές της επιχείρησης. Για την υλοποίηση χρησιμοποιούμε ανοξείδωτο ατσάλι 304 και αναλαμβάνουμε παντός τύπου κατασκευές.

  • Σε ατμοσφαιρικό αυτοκίνητο δεν κερδίζουμε τίποτα, εφόσον ο κινητήρας δεν έχει αναβαθμιστεί.
  • Σε Turbo κινητήρες αφαιρούμε τον ήδη υπάρχον καταλύτη και τοποθετούμε νέο με μεγαλύτερες κυψέλες.

Τοποθετούμε ένα ελεύθερο silencer εξατμίσεως με το οποίο το αυτοκίνητο αποκτά τον επιθυμητό θόρυβο.

Όχι, δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα με την αλλαγή της διαμέτρου της εξατμίσεως. Εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπως την βελτίωση του κινητήρα.

Όχι, ο ήχος παραμένει ο ίδιος.