Όροι & Προυποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

O ιστότοπος www.karabelasexhaust.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ  (στο εξής καλούμενο ως Εταιρεία) που δημιούργησε η εταιρία ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΑΜ. ΣΩΤΗΡΗΣ και εδρεύει στην Αθήνα οδός ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 18. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@karabelasexhaust.gr

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος Πελάτης) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, οι οποίοι διατυπώνονται στο παρόν χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να διακόψει την  επίσκεψη ή τη χρήση του ιστότοπου.

ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, παράλληλα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας της. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στον Δικτυακό Τόπο της προϊόντων. Ούτε η Εταιρεία αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά και φωτογραφίες προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και των φωτογραφιών ενός προϊόντος. Οι συσκευασίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που φαίνονται στις φωτογραφίες. Τα βάρη, οι διαστάσεις και οι χωρητικότητες, όπου δίνονται, είναι κατά προσέγγιση.

Όλες οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή και για τον λόγο αυτό ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την τελική τιμή πώλησης πριν αποστείλει την παραγγελία του.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του ή διαπιστώσετε οποιαδήποτε άλλη ανακρίβεια ή σφάλμα, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η  Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

H Εταιρεία  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Αποστολές παραγγελιών γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Οι αποστολές εκτός Ελλάδας και για οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού γίνονται ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία για υπολογισμό των μεθόδων αποστολής καθώς και το κόστος αποστολής. Κατ’επέκταση, καμία από τις προωθητικές ενέργειες δωρεάν μεταφορικών ή μεταφορικών με έκπτωση δεν ισχύουν σε περίπτωση αποστολής στο εξωτερικό.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται και παραδίδονται στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

Το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον παραλήπτη. Για κάθε παραγγελία γίνεται έλεγχος βάρους, όγκου και τόπου αποστολής, για να εκτιμηθεί ο  συντομότερος και οικονομικότερος τρόπος μεταφοράς. Το κόστος μεταφοράς που υπολογίζεται αυτόματα από την πλατφόρμα της ιστοσελίδας ενδέχεται να αλλάξει κατόπιν ελέγχου από τους διαχειριστές. Σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή, ο πελάτης ενημερώνεται για το τελικό κόστος αποστολής, και έχει δικάιωμα διατήρησης ή ακύρωσης της παραγγελίας.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη. Το www.karabelasexhaust.gr  εγγυάται την άψογη συσκευασία των προϊόντων και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απώλεια δεμάτων ή καταστροφή προϊόντων κατά τη μεταφορά. Σε περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής, την ευθύνη για αποζημίωση φέρει η μεταφορική εταιρεία η οποία ανέλαβε τη μεταφορά.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η  Εταιρεία προσφέρει προϊόντα προς πώληση, τα οποία έχει προμηθευτεί από εισαγωγείς, κατασκευαστές και αντιπροσώπους καθώς και προϊόντα τα οποία έχει κατασκευάσει ή επεξεργαστεί στην έδρα ή στα υποκαταστήματα της κατά παραγγελία των πελατών της.

Φροντίζουμε για τον ποιοτικό έλεγχο και τη σωστή αποστολή ενός προϊόντος. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα για τη μη ύπαρξη οποιουδήποτε ελαττώματος ή την μη ύπαρξη ανθρώπινου λάθους.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά, κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, την κατάσταση, την ορθότητα και την ποσότητα των προϊόντων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα ή παραλείψεις (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, ποσοτικό έλλειμμα ή πλεόνασμα ή διαφορετικό προϊόν από αυτό που έχετε στην παραγγελία σας κλπ).

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα ή σφάλμα, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη.

Θα σας ζητήσουμε να μας επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση κι εμείς θα φροντίσουμε να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία παραλαβής του και εφόσον ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί ως προς το ελάττωμα που έχει αναφερθεί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ- ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως για αγορές από απόσταση, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το +30 210 5911848 και  θα αναλάβουμε την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.